PDF Nyomtatás E-mail

Orfű sárkány mítoszának alappillére:

A Sárkány-kút

 

Legenda

Valamikor réges-régen, amikor ezen a vidéken még alig laktak emberek, egy undok sárkány rémítgette itt hét határ népét. Mindenki tudta, hogy ajánlatos elkerülni azt a helyet, ahol a szörnyeteg mutatkozni szokott. Jól ismerték morgolódó hangját, mert az messzire elhallatszott abból a barlangból, amelyikben lakott. Futott is a nép a földekről a faluba, ha meghallotta a sárkány morgását, fogainak szörnyű csattogását! Nagyon szerették volna, ha valaki megszabadítja őket az örök veszedelemtől. Egyszer nagy sokára aztán vége szakadt a szüntelen rettegésnek. Úgy esett a dolog, hogy a sárkány hiába vadászott, lesett, már harmadik napja a határban. Elfáradt a sok csúszás-mászásban, éhes is volt szörnyen, az idő is borúsra fordult, bebújt hát aludni a barlangjába. Jószerével el sem szunnyadt még, amikor olyan irtózatos égi háború tört ki, hogy nem csak nagy hatalmas fákat tördelt, hanem a Mecsek szikláit is megmozgatta. A dühöngő orkán pillanatok alatt odagörgetett egy nagy követ a sárkány barlangja elé. A sárkány hallotta a dübörgést, gondolta, megnézi a háza táját. Hanem hiába erőlködött, nem tudott kijönni barlangjából, mert az óriás szikla egészen eltorlaszolta a kijáratot. Feszegette a sziklákat, nekirugaszkodott százszor is újra, de hiába volt minden erőlködése. A föld kérge jobbra, balra megrepedezett, a szakadó eső, a lezúduló víz befolyt a repedéseken, és újra meg újra magasra fröcskölt, amikor a sárkány a sziklát emelgette. Végül is belefáradt a haszontalan erőlködésbe, úgy döntött, alszik egyet, majd újra megpróbálkozik a munkával. A nép hamarosan megtudta, hogy a sárkány bennszorult a barlangban.

Hanem, hogy ma is él, annak sokszor jelét adja, napokig, néha hetekig alszik, amikor aztán fölébred, megfürdik a barlang mélyén egy nagy sziklamedencének kristálytiszta vízében. Ilyenkor úgy kinyomja a vizet a medencéből, hogy vastag sugárban buzog föl a forrás. Még a fürdőző szörnyeteg lubickolása, szürcsögése is fölhallatszik a mélyből.

(Forrás: Rejtett kincsek nyomában, Baranyai népmondagyűjtemény)

 

Földtani magyarázat

A Sárkány-kút jelentős hírnévvel rendelkező, időszakos karsztforrás. A forrást éveken át folyamatosan figyelték, hogy a szűk barlangos forrásszájon át milyen rendszerességgel történik kifolyása. Vizsgálták, hogy működése összefüggésbe hozható-e a korábbi időszakokban történt csapadékhullással. Az itt elhelyezett regisztrációs műszer szerint a forrásszájon olyan vízkitörések történtek, melyek a forrás teljesen önálló, sajátos működésére utalnak. A triász mészkőben kialakult, nem feltárt szifonrendszerben a karsztvíz olyan szinteket érhet el, melynek következményeként időszakosan megindulnak a vízkitörések. A kifolyások igen intenzíven indulnak meg, majd fokozatosan csökkenő tendenciára váltanak. Működésének huzamossága is egyedi, pár perctől akár napokig tartó is lehet, így hidrogeológiai szempontból igen ritka természetes jelenség.

 

A forrás a sárga kör jelzésen közelíthető meg.

Módosítás dátuma: 2014. november 27. csütörtök, 10:34